צוואות וירושות

בדומה לביטוח חיים, חשיבותה של צוואה טמונה בהיותה אמצעי אשר נועד להבטיח כי רצונו של אדם ייצא מן הכוח אל הפועל, באופן המאפשר לו להחליט ולקבוע כבר היום, כשהוא כשיר וצלול מה ייעשה בעתיד, בנכסיו. 


משרדינו מעניק טיפול משפטי בכל הנוגע לעריכת צוואות כדין תוך שמירה מלאה על רצונותיו של הלקוח, במטרה למנוע פגמים אשר עלולים להוביל לבטלותה של הצוואה, הכל על מנת להוציא אל הפועל את רצון המצווה. 
בנוסף, משרדינו מלווה את הליך הירושה על כל שלביו השונים, לרבות בקשה לצו ירושה, צו קיום צוואה, הגשת התנגדות לקיום צוואה וכל היוצא בזה.